Nissewaards Dagblad | Rotterdammers krijgen meer zeggenschap in de wijk
mainImage

Rotterdammers krijgen meer zeggenschap in de wijk

3 mei 2021, 15:43 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, NieuwsopBeeld

Meer zeggenschap voor Rotterdammers over hun eigen wijk. Een nieuwe wijkdemocratie waarin bewoners meebeslissen over plannen en besteding van geld. Het Rotterdamse college presenteert het voorstel De Wijk aan Zet. Met dit voorstel wil het stadsbestuur vanaf 2022 beginnen met een andere manier van werken in en met de wijk. Wijkbewoners gaan meebepalen welke bewonersideeën er in hun buurt worden uitgevoerd. Ook mogen zij meestemmen over plannen die de gemeente voor de wijk heeft.

Digitaal platform
De gemeente gaat samen met de wijkraad te rade bij bewoners, ondernemers en deskundigen in de wijk nog vóórdat er beleid wordt bedacht. Een digitaal wijkplatform wordt hiervoor hét instrument. Het platform is een digitale ontmoetingsplek voor alle betrokkenen partijen in de wijk. Een plek ook voor het toekennen van plannen van medebewoners, het peilen van meningen en het kiezen van de wijkraad.

35 wijkraden
In het collegevoorstel telt Rotterdam 35 wijkraden waarvan de vertegenwoordigers - buiten de gemeenteraadsverkiezingen om - op persoonlijke titel worden gekozen. De wijkraden hebben een belangrijke uitvoerende en controlerende rol in de samenwerking tussen gemeente en de wijk. Ze bouwen het wijknetwerk op, stimuleren de bewonersdeelname en sluiten samen met bewoners en ambtenaren in de wijk een wijkakkoord. Hierin worden jaarlijks wijkplannen gemaakt over bereikbaarheid, de openbare ruimte, veiligheid en de activiteiten van welzijnspartijen.

Wijkbudget
Voor de wijkplannen wordt jaarlijks per wijk budget gereserveerd in de gemeentelijke begroting. Ook komt er meer budget vrij voor actuele zaken in de wijk die niet in het wijkakkoord staan. De wijkmanagers en hun team van ambtenaren kunnen bovendien sneller handelen en maatwerk leveren waar dat nodig is.

Adoptiewethouders
Als het aan het college ligt worden de lijnen tussen de wijken en het stadsbestuur korter. Het voorstel is dat elke wethouder een aantal wijken onder zijn of haar hoede neemt en vaste overlegmomenten heeft met de wijkraden. Wijkraden kunnen ongevraagd advies geven. De ‘adoptiewethouder’ bewaakt wat er met de adviezen gebeurt.


Foto: Envato