Nissewaards Dagblad | Waterschap kapt bomen voor veiligheid weggebruikers
mainImage

Waterschap kapt bomen voor veiligheid weggebruikers

13 januari 2021, 18:08 uur
Lokaal

De oude Canadese populieren langs de Drieëndijk in Heenvliet zijn gevaarlijk voor weggebruikers vanwege het afbreken van grote takken. De grote Canadese populieren zijn geplant na de watersnoodramp van 1953 en nu ruim zestig jaar oud. Door ouderdom breken er regelmatig grote takken af van de bomen.

Vanwege het gevaar voor weggebruikers heeft het waterschap Hollandse Delta een kapvergunning aangevraagd voor 81 vergunningplichtige bomen die verspreid staan over \de Drieëndijk in Heenvliet, Kanaalweg Oost in Heenvliet, Brielse Maasdijk in Spijkenisse en Geervliet en de Rondweg in Abbenbroek. Daarvan staan 72 bomen op de Drieëndijk in Heenvliet. De gemeente heeft voor de kap een omgevingsvergunning afgegeven aan het waterschap in verband met veiligheid. De bomen zijn in het beheer van het waterschap. Waterschap Hollandse Delta is wettelijk verplicht maatregelen te nemen en wegens de veiligheid een deel van de populieren te kappen. Daarnaast meldt het waterschap dat veertig niet vergunningplichtige bomen worden gekapt. Daarvan staan er vijftien langs de Drieëndijk.

Tijdens een flora- en faunaonderzoek zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Voor elke te kappen boom wordt een nieuwe boom geplant.