mainImage

'Raadslid verzand in ontmoedigingsbeleid van gemeente'

28 november 2021, 11:53 uur
Lokaal

In BarNisse-gate hebben Belang van Nissewaard en VOOR Nissewaard gezamenlijk een WOB-verzoek ingediend om 'eindelijk de onderste steen boven te kunnen krijgen'. Maar het heeft er alle schijn van dat dit door de gemeente wordt tegengewerkt.

In de zaak BarNisse waar mondeling en later tot tweemaal toe schriftelijke vragen zijn gesteld aan wethouder Martijn Hamerslag (ONS), en in tegenstelling op wat de wethouder aangaf geen of onvolledig antwoord is verkregen van het college, waarbij de wethouder weigerde te antwoorden, heeft Peter der Velden, fractievoorzitter van Belang van Nissewaard die in deze zaak samenwerkt met de nieuwe partij VOOR Nissewaard, een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) ingediend naar alle informatie overhet vergunnen van de horecagelegenheid aan de Hoenderhoeksedijk 1 in Geervliet.

Tot grote verbazing ontving Van der Velden twee weken na de bevestiging op 1 november jongstleden van het WOB-verzoek een bericht van de gemeente Nissewaard, waarin deze het ontraadde, om het verzoek zo breed in te dienen. Volgens de reactie van de gemeente 'is het verzoek te ruim geformuleerd dat behandeling ervan zou leiden tot een haast onmogelijke opgave om de daaronder vallende documenten te zoeken en te beoordelen'. Ook werd er in de brief opgemerkt dat de leges aardig in de papieren kan gaan lopen. De meldingen komen zeer vreemd over aangezien het een verzoek betreft van een raadslid. 'Een gemeenteraadslid die als taak heeft het college en de wethouders te controleren en hier dus uiteindelijk voor zou moeten betalen?," stelt de partij in de eigen persverklaring. "Terwijl de wethouder volgens het reglement van Orde, gevraagd en ongevraagd, verplicht is alle informatie te verstrekken." In een telefoongesprek met ambtenaar kreeg Van der Velden wederom het dringende advies om het verzoek klein en gericht te houden. "Dhr Postma, raadslid van ONS notabene, verklaarde onlangs in de media dat ik als fractievoorzitter van Belang van Nissewaard het predicaat volksvertegenwoordiger niet waardig ben. Ik geloof best dat hij dit vind, want een luis in de pels kan ONS niet gebruiken," reageert Van der Velden.

Velden van Belang
Er wordt mogelijk informatie onthouden naar de inwoners van Nissewaard door het weigeren van de wethouder om vragen te beantwoorden over BarNisse. Niemand weet exact wat de inhoud van het dossier is. "Daarom is de vraag om alle stukken over het vergunnen in te kunnen zien," meldt de partij. "Het zou de desbetreffende wethouder sieren, daar hij de mond vol heeft over transparantie. De onderste steen moet boven komen, wij hebben in talloze eerdere zaken zoals de vingerscanaffaire, daklozen in de vrieskou, tota data lab, de truckersparking , ervaren dat vasthoudendheid en eerlijkheid uiteindelijk overwint," stelt de partij van Van der Velden. Stephan van Uden, van VOOR NIssewaard, vult aan:"Los van de inhoud van de WOB zien wij als VOOR Nissewaard hier wel weer iets gebeuren wat in onze standpunten als verbetering wordt voorgesteld. Openbaarheid van bestuur moet een vanzelfsprekendheid zijn. En het indienen van een WOB-verzoek is daarin een laatste middel. Maar als dit middel onverhoopt wordt ingezet dient het wel laagdrempelig te moeten kunnen.”


Foto: Gemeente Nissewaard