Nissewaards Dagblad | Nieuwe noodverordening in regio van kracht per 15 september
mainImage

Nieuwe noodverordening in regio van kracht per 15 september

16 september 2020, 13:51 uur
Lokaal

Sinds dinsdag 15 september 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 10 augustus 2020. In de nieuwe noodverordening zijn enkele aanpassingen opgenomen.

Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en mijd drukte. Zo proberen we verdere besmettingen en verspreiding van het virus te voorkomen.

Met de noodverordening wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Wat is aangepast?

Aanpassingen over mondkapjes
De plicht tot het dragen van een mondkapje in bepaalde gebieden in Rotterdam is vervallen. De pilot is afgerond. Voor de luchthaven Rotterdam-The Hague airport is mondkapjesplicht uitgebreid met de teststraat en reclaimhallen. Jongeren in het leerling- en doelgroepvervoer hoeven geen mondkapje meer te dragen.

Studentenverenigingen
Studentenverenigingen komen onder dezelfde voorwaarden als onderwijsinstellingen en studie[sport]verenigingen in aanmerking voor ontheffing. Het artikel met daarin het verbod op onderwijsactiviteiten aan te bieden in onderwijsinstellingen is vervallen.

Horeca
In het handelingskader van de nieuwe noodverordening is explicieter vastgelegd dat bij herhaling van overtreding een verzwaring volgt. Het handelingskader staat op de website rijnmondveilig.nl.

De overige algemene maatregelen vanwege de Covid-19 epidemie blijven van kracht. De nieuwe verordening is nog niet beschikbaar op overheid.nl.

De noodverordening is nog niet beschikbaar op overheid.nl