Nissewaards Dagblad | Meedenken inwoners gevraagd over centrum Spijkenisse
mainImage

Meedenken inwoners gevraagd over centrum Spijkenisse

2 maart 2021, 12:49 uur
Lokaal

Hoe gaat het centrumgebied van Spijkenisse
er in de toekomst uit zien? Dat bepaalt de gemeente Nissewaard met u als inwoner samen!

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Volgens deze wet moet de gemeente een omgevingsvisie maken voor het totale grondgebied van Nissewaard. In de omgevingsvisie staat hoe de gewenste ontwikkeling en bescherming van de leefomgeving er uit ziet voor de lange termijn. Deze omgevingsvisie komt in de plaats van bestaand beleid op gebied van groen, verkeer en vervoer of wonen.

Talloze belangen, van fysiek tot sociaal, worden integraal benaderd in één plan. De afgelopen maanden hebben we vanuit inwoners, ondernemers en partners hiervoor veel input gekregen.

Wat vindt Nissewaard belangrijk? De afgelopen jaren is er al veel gebeurd in het centrumgebied van Spijkenisse. Toch spelen er nog dringende zaken die opgepakt moeten worden. Welke zijn het belangrijkste? Ruim 950 Nissewaarders hebben via de enquête aangegeven hoe zij tegen het centrumgebied aankijken en welke ideeën er zijn.
Thema’s die belangrijk worden gevonden voor het centrum zijn, naast voorzieningen (winkels, horeca, bioscoop, uitgaansgelegenheden), vooral ook meer groen. Leegstaande winkelruimtes ziet men het liefst worden ingevuld met pop-up ruimtes voor jonge ondernemers en indoor activiteiten. Ook gezondheid en sociale aspecten zijn belangrijk, ruimte voor meedoen en ontmoeten en het stimuleren van bewegen in de omgeving. Tot slot mag het
centrum levendiger en gezelliger zijn, een plek om te verblijven.

De resultaten van de totale enquête zijn te vinden op www.nissewaard.nl/omgevingsvisie. Ook de input vanuit de digitale bewonersavond en gesprekken met het JongerenPanel en partners is hier te vinden.

Doe mee, denk mee! Mede op basis van alle input wordt nu de koers voor het centrum bepaald. Wilt u hierover meepraten? Meld u dan aan voor de digitale bijeenkomst op 23 maart 2021 van 19.30 tot 21.00 uur.