mainImage

Kindergemeenteraad start met 'De School van de Toekomst'

13 mei 2022, 19:30 uur
Lokaal

Vrijdag is de Kindergemeenteraad weer gestart met een nieuw blok. Dat meldt de begeleiding van De Kleine Ambassade online. Dit keer gaan ze het hebben over ‘de school van de toekomst’!

De kids gaan meepraten over de onderwijshuisvestigingsopgave als kans en motor om de ontwikkelkansen voor de kinderen in Nissewaard zo veel mogelijk te vergroten en tegelijkertijd een bijdrage te leveren om de wijken in Nissewaard toekomstbestendig te maken. De kinderen kunnen bijvoorbeeld meedenken over de rol van de scholen in een wijk, de maatschappelijk functie hiervan, sport, inclusiviteit en duurzaamheid.

Op maandag 27 juni van 14.45 – 16.15 uur zullen ze deze adviezen delen tijdens het gesprek met de gemeente in de raadzaal van het stadhuis. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn kan dat door een mail te sturen naar [email protected] of door mee te kijken via de livestream op de Facebook van gemeente Nissewaard.