mainImage

GroenLinks wil energietoeslag ook voor studenten

16 augustus 2022, 19:15 uur
Lokaal

GroenLinks Nissewaard vraagt het college van burgemeester en wethouders opnieuw om de energietoeslag van 800 euro ook toe te kennen aan studenten onder de 27 jaar oud. Daarom heeft de partij vragen ingediend bij het college.

"Wij hebben al meerdere keren zowel in de raad als in de commissie aangegeven dat wij er niet achter kunnen staan dat studenten onder de 27 gediscrimineerd worden bij de uitkering van de energietoeslag," laat de partij weten. "Tevens hebben wij in de laatste raadsvergadering van woensdag 6 juli jongstleden een motie ingediend om deze toeslag alsnog beschikbaar te stellen voor studenten onder de 27 die voldoen aan de overige gestelde voorwaarden. Deze motie is toen afgeraden door het college. Deze motie werd toen helaas alleen gesteund door de collega’s van Jong Nissewaard, Belang van Nissewaard en Voor Nissewaard."

Maar volgens GroenLinks heeft de actualiteit die afgewezen motie inmiddels achterhaald. "Nu is er een uitspraak van de rechter dat de uitsluiting van studenten onder de 27 enkel op het feit dat ze studenten zijn niet mag," geeft de partij aan, waarop zij vragen hebben gesteld aan het college. De vragen zijn:"Gaat het college de eenmalige energietoeslag Nissewaard 2022 alsnog beschikbaar stellen voor studenten onder de 27 die voldoen aan de overige gestelde voorwaarden nu er een rechtelijke uitspraak ligt; en is het college ook van mening dat om voorzieningen te treffen er niet altijd hoeft te worden gewacht op gerechtelijke uitspraken?," besluit de partij haar betoog. Het is nog niet bekend wanneer het college inhoudelijk zal reageren op deze vragen.