Nissewaards Dagblad | Vier groepen grootste coronagedupeerden
mainImage

Vier groepen grootste coronagedupeerden

3 maart 2021, 00:38 uur
Landelijk

Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt in het rapport 'Een jaar met corona' dat er vier Nederlandse groeperingen zijn voor wie ‘’het hogere kwaliteit van leven niet geldt.’’ Dat zijn kwetsbare groepen zoals:

1. Jongvolwassenen.
2. Mensen met een migratieachtergrond.
3. Mensen met een laag opleidingsniveau.
4. Zelfstandigen.

Kwetsbare kinderen (zoals kinderen van ouders met een lage sociaaleconomische status) lopen het meeste risico op leerachterstanden door thuisonderwijs. Dat kan – volgens het rapport - leiden tot een lager onderwijsniveau en daarmee minder kansen op de arbeidsmarkt. Langdurige sluiting van scholen en kinderopvang heeft ook gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Ook jongvolwassenen zijn kwetsbaar omdat zij relatief vaak hun baan hebben verloren en de werkloosheid onder hen daardoor flink steeg. Deze groep is ook hard geraakt doordat er minder contactmogelijkheden zijn. Voor jongeren zijn contacten belangrijk voor de ontwikkeling van hun identiteit. Ook het psychisch welbevinden is onder hen sterker gedaald.

Het SCP pleit voor een integrale aanpak van de crisis om deze problemen tegen te gaan en snel te starten met herstelbeleid.