Nissewaards Dagblad | 'Mogelijk noodfonds getroffen ondernemers in Albrandswaard'
mainImage

'Mogelijk noodfonds getroffen ondernemers in Albrandswaard'

4 mei 2021, 13:31 uur
Landelijk

Ondernemers worden keihard getroffen door de corona-crisis en lange tijd kon er geen omzet worden gedraaid vanwege de lockdown. Veel ondernemers zijn hierdoor in de financiële problemen geraakt. Ondanks dat de rijksoverheid oplossingen had met regelingen als de TOZO, TONK, TVL en NOW is dat niet voldoende gebleken. Ook bij ondernemers uit Albrandswaard staat het water aan de lippen voor sommigen. De gemeente Albrandswaard denkt nu aan een speciaal noodfonds voor hen ter extra ondersteuning. Alleen is het wel de bedoeling dat de gemeenteraad zelf met een voorstel voor zo'n noodfonds komt.

Albrandswaard wil hiermee het goede voorbeeld volgen van de gemeente Nissewaard. "Uiteraard willen wij onze ondernemers helpen, een andere overweging is bijvoorbeeld om een algemeen fonds te creëren, zoals bijvoorbeeld in Nissewaard is gedaan. Daar is een solidariteitsfonds opgericht. Ondernemers kunnen daar de gemaakte kosten declareren voor aanpassingen die in relatie staan tot corona. Hiervoor was maximaal € 500- beschikbaar per ondernemer, voor maximaal 1000 ondernemers," laat het college weten in een raadsinformatiebrief. "De vraag die het college zich daarbij stelt is of met deze maatregel wel alle ondernemers bereikt worden die nadelen ondervinden van deze crisis of vooral ondernemers die dankzij getroffen aanpassingen juist hebben kunnen doorwerken. De vervolgvraag is dan of het beschikbaar gestelde bedrag vanuit de gemeentelijke begroting doelmatig wordt besteed in relatie tot het beslag wat het legt op de financiën en of een éénmalige bijdrage van €500,= dan het verschil; zal maken voor deze ondernemers."

Het college adviseert dan ook aan de gemeenteraad zelf om met voorstellen te komen hiervoor. "Mocht u als raad van Albrandswaard een vergelijkbaar fonds willen, zal er een voorstel moeten komen waarin u als raad akkoord geeft budget hiervoor vrij te maken. Dan zou u ook over voorwaarden, aantallen en bedragen kunnen nadenken. Wij realiseren ons dat deze verkenning de conclusie oplevert dat er niet echt ruimte is voor de gemeente tot materiële ondersteuning van ondernemers, aanvullend aan de rijkscompensatieregelingen in het kader van de coronacrisis. Op advisering liggen er sowieso mogelijkheden met de inzet van bijvoorbeeld de bedrijfscontactfunctionaris."