Op 19 februari houdt galerie RAR het Augusta Peaux-festival. Dit doen zij in de geboorteplaats van deze kunstenares, namelijk Simonshaven. De middag is van 14.00-16.00 uur in het witte kerkje aldaar.
Burgemeester Mirjam Salet opent de middag. Na de afsluiting gaat het gezelschap naar de galerie aan het Noordeinde voor de opening van de expositie ‘NIEUW’, waarbij nieuwe leden hun werk exposeren.