De Spijkenisserbrug heeft zo nu en dan te maken met storingen. De fractie van LOB maakt zich zorgen over de gevolgen hiervan voor de veiligheid. Een storing ‘zou tot gevolg kunnen hebben, dat, om aanvaringen te voorkomen, schepen op het laatste moment manoeuvres moeten uitvoeren.’

Omdat de Oude Maas een druk bevaren route is waarover ook gevaarlijke stoffen gaan, maakt de partij zich zorgen. Zij hebben hierover vragen gesteld aan het college. LOB wil weten of de incidenten worden geregistreerd en zo ja, hoeveel dit er tot nu toe zijn. Ook is de vraag of burgemeester Salet op de hoogte wordt gesteld over (bijna) incidenten.