Vorig jaar zijn er minder goederen in de Rotterdamse haven overgeslagen. De overslag daalde met 1,1 procent tot 461,2 miljoen ton. De daling komt grotendeels voor rekening van onder meer erts en kolen, het zogeheten droog massagoed. Het nat massagoed zoals vloeistoffen wist het hoge niveau van 2015 vast te houden. Toen groeide de sector ruim 10%. Er werden het afgelopen jaar 1,2% meer containers (TEU) overgeslagen.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam zegt dat de haven voor grote uitdagingen staat. “Met name de digitalisering en de energietransitie, en heeft te maken met sterke concurrentie van omliggende havens. Uiteenlopende ontwikkelingen geven vertrouwen dat het complex deze uitdagingen aankan, zoals de grote investeringen in verschillende raffinaderijen, een aantal projecten dat vorm moet geven aan de energietransitie, en de nieuwe vaarschema’s van de containerrederijen die gunstig zijn voor Rotterdam.”

Door de aanhoudend lage olieprijs wordt er relatief weinig geïnvesteerd in olie- en gaswinning en heeft de offshore sector het zeer zwaar. Veel bedrijven in deze voor Rotterdam belangrijke sector hebben medewerkers moeten ontslaan. Tegelijkertijd startte Sif het afgelopen jaar op Maasvlakte 2 de productie van pijlers voor windturbines op zee.

Het Havenbedrijf verwacht dat het overslagvolume in 2017 op een vergelijkbaar niveau zal liggen als dat van 2016. De containeroverslag zet naar verwachting de opwaartse trend door, maar het is ongewis of de andere sectoren het resultaat van 2016 zullen evenaren.