Er zijn zorgen over de gemeentelijke begroting op volgend jaar. Er zijn risico’s met de  verkoop van erfpachtgronden en ook wordt er geld uit de algemene reserve gehaald.

Dinsdagavond werd de begroting voor volgend jaar behandeld in de commissie Bestuur. De gemeente hoopt met de verkoop van erfpachtgronden volgend jaar 2,5 miljoen binnen te halen. Hiernaast wordt er ruim 603.000 euro aan de algemene reserve onttrokken om de begroting sluitend te maken.

Dan was er nog de precariobelasting op leidingen. Deze voor de gemeente belangrijke heffing voor burgers en bedrijven moet 1,2 miljoen in het laatje brengen. In 2018 en de jaren hierna zou er bijna 5 miljoen in de gemeentekas moeten stromen. De landelijke overheid heeft echter plannen om de komende jaren deze vorm van belasting af te schaffen. De gemeente kijkt nog naar een manier om voor burgers deze belasting in 2018 te compenseren.

Onder meer de PvdA, LOB Bernisse en FORZA! Nissewaard maken zich zorgen om de cijfers. ‘Met kunst- en  vliegwerk’, werd gezegd. Aan de erfpachtgronden is een bedrag gehangen maar onzeker is of dat wel gehaald wordt. “Maar als je geen getal hebt, heb je ook niet iets om naar te streven”, verdedigde wethouder Martijn Hamerslag zich. Hij noemt de grond zeker een risico, maar verwacht de opbrengst wel te gaan halen.