Op winkelcentrum Waterland wordt aanstaande woensdag weer de kerstboom geplaatst. De boom moet natuurlijk ook versierd worden.

Hiertoe zoekt Bewonersgroep Waterland vrijwilligers. Het optuigen van de boom gebeurt tussen 14.00-15.30 uur.