De waterschapsbelasting gaat volgend jaar omhoog. Inwoners betalen volgend jaar maximaal 1,8% meer dan dit jaar.

Het voorstel van het algemeen bestuur van het waterschap wordt komende donderdag besproken. “Uitgangspunt bij het opstellen van de programmabegroting is dat we de uitvoering op een maatschappelijk verantwoorde manier doen”, legt dijkgraaf Jan Geluk uit, “Duurzaam, met oog voor de leefomgeving, met een hoge kwaliteit en tegen de laagst mogelijke kosten.”

Voorbeeld
•Een gezin met een huurwoning in Zuid-Holland-zuid betaalt in 2017 €271 (dit was € 268 in 2016).
•Een gezin met een koopwoning van €200.000 in binnendijks gebied betaalt in 2017 € 369 (dit was € 365 in 2016).

In het coalitieprogramma van waterschap Hollandse Delta hebben de partijen afgesproken dat de mogelijkheid tot kwijtschelding van de belasting, onder bepaalde voorwaarden, blijft bestaan.