Door een storing in rioolgemaal Brabant is er rioolwater in de singels terechtgekomen in de wijken Sterrenkwartier en De Akkers in Spijkenisse.

Hierdoor kan er zuurstofgebrek ontstaan waardoor vissen doodgaan. Inmiddels zijn er noodpompen geplaatst. Deze staan aan de Bessengaard en pompen het vervuilde water terug het riool in. Tegelijkertijd worden door de gemeente dode vissen verwijderd en laat waterschap Hollandse Delta schoon water in om het waterniveau in de sloten op peil te houden en de waterkwaliteit te verbeteren.

De werkzaamheden zullen naar verwachting een aantal dagen duren.