Volgens de partij Nissewaard Lokaal zijn er meerdere ongevallen geweest door ‘de slechte kwaliteit’ van fiets- en voetpaden. Zij hebben 120 klachten verzameld en gebundeld. Deze kwamen onder meer bij de partij zelf binnen maar zijn ook gevonden op sociale media.

Geen enkele klacht kwam uit een van de kernen. Twintig mensen gaven aan een ongeval te hebben gehad als gevolg van het slechte onderhoud. In een aantal gevallen leidde dat tot de inzet van hulpdiensten. Nog eens drie mensen claimden schade aan hun voertuig te hebben ondervonden als gevolg van het wegdek.

Twintig mensen beklagen zich erover bij de gemeente een klacht te hebben ingediend over het gebrekkig onderhoud, maar niets meer van de gemeente te hebben vernomen. Bij een aantal mensen is de klacht afgewezen. Soms is de gemeente wel komen kijken, maar daarna bleef het volgens de partij vanuit de zijde van de gemeente stil.