De gemeente gaat kijken hoe fietsers ten zuiden van de Spijkenisserbrug zich gedragen. Een adviesbureau brengt van 3 tot en met 13 oktober in kaart hoe de kwaliteit en het gebruik van deze zogeheten ‘fietsinfrastructuur’ is. Het doel is automobilisten uit de auto en op de fiets te krijgen. Het onderzoek is een meting van de huidige situatie: de nulmeting. Komende tijd komen er fietspaden vanuit onder meer de Elementen naar de Spijkenisserbrug. Als de snelfietspaden aangelegd en verbeterd zijn, vindt een nameting plaats.

De verbetering van de fietspaden rond de Spijkenisserbrug en De Haven is opgepakt in relatie tot de ontwikkeling van De Haven, aanleg van de fietsroute langs de Oude Maas en het beleid om meer inwoners dagelijks van de fiets gebruik te laten maken.

Tellussen
Op 3 oktober worden op verschillende plekken langs de bestaande fietsroutes langs de Oude Maas en de Schenkelweg tellussen op het fietspad gelegd. Hiermee wordt het aantal fietsers in de richting van de Spijkenisserbrug gemeten.

Om gebruikers te informeren over de meting worden dinsdag flyers uitgedeeld. Hierop staat een link naar een enquête op internet. Deze enquête is vooral bedoeld voor alle forenzen die in Spijkenisse wonen en in de regio werken en hiervoor met de auto en/of de fiets van de Spijkenisserbrug gebruik maken.

Met de resultaten van de enquête krijgt de gemeente informatie hoe ze het gebruik van de fietspaden zo goed mogelijk kan verbeteren. De enquête is van 3 tot en met 13 oktober ook in te vullen op www.fietsoprit.nl.