Ook bij winkelcentrum Maaswijk staan ze er nu: de nieuwe ondergrondse afvalcontainers. Voor onder meer PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen) en glas zijn aparte bakken neergezet.

De komende tijd komen overal in Nissewaard nieuwe containers. Het is onderdeel van het nieuwe afvalbeleid van de gemeente. Hierbij is ‘omgekeerd inzamelen’ het uitgangspunt wat ertoe moet leiden dat er zo min mogelijk restafval overblijft. (Foto: Winkelcentrum Maaswijk)