De provincie heeft natuurgebied Spuimond-West bij Zuidland te koop gezet. Het natuurgebied van 84 hectare moet wel in stand worden gehouden.

Dit meldt de provincie Zuid-Holland. Met de verkoop regelt de provincie ook het duurzaam beheer van deze gebieden, die alle deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.

Aan de verkoop zijn voorwaarden verbonden ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden. Via een inschrijving kunnen partijen een bod doen en een beheerplan indienen, die door de provincie wordt beoordeeld.

Spuimond-West is een zoetwatergetijgebied. Meer details zijn te vinden op www.landelijkvastgoedonline.nl.