De Stichting Vrienden van Kinderboerderij de Trotse Pauw zoekt een algemeen bestuurslid. De stichting zorgt voor fondsenwerving en financiële ondersteuning van de kinderboerderij. Draag jij de kinderboerderij een warm hart toe en heb je zin in deze bestuursfunctie om het bestuur te komen versterken ?

Het bestuur van de stichting vergadert elke zes weken (meestal op vrijdagmiddag), heeft regelmatig contact via de mail en is bij alle activiteiten op de kinderboerderij aanwezig.

Meer informatie over de stichting kun je vinden op www.vriendenvandetrotsepauw.nl onder het kopje “vrienden”.
Heb je vragen of wil je meer informatie neem dan gerust contact met ons op via trotsepauw@gmail.com