Bij een horecacontrole afgelopen weekend zijn negen gelegenheden doorgelicht. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.

Het was de tweede ‘integrale horecacontrole’ van 2016. Negen commerciële horecagelegenheden, sportverenigingen en stichtingen zijn gecontroleerd. Er zijn geen noemenswaardige overtredingen geconstateerd.

Team Toezicht en Veiligheid van de gemeente Nissewaard heeft de horecacontrole gecoördineerd en uitgevoerd in samenwerking met een controleur Drank en Horecawet, een inspecteur Vergunningen, brandweer, politie, DCMR en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.