Het Havenbedrijf Rotterdam wil meer inzetten op milieuvriendelijke energie en minder CO2 uitstoot. Vervuilende bedrijven met fossiele brandstoffen moeten waar mogelijk worden geweerd.

Het klimaatakkoord dat in Parijs werd gesloten moet ‘voortvarend worden opgepakt’, zegt het Havenbedrijf.
“De bedrijven stoten veel CO₂ uit maar hebben ook veel kennis van energie, energie-intensieve productieprocessen en CO₂-reductie. Dat maakt de haven van Rotterdam bij uitstek geschikt om internationaal koploper te zijn in het ontwikkelen en het grootschalig toepassen van technieken om CO₂-uitstoot van de industrie tot vrijwel nul terug te brengen. Het Havenbedrijf Rotterdam wil daarin een voortrekkersrol spelen en de haven tot aansprekend voorbeeld maken in de mondiale energietransitie,” aldus Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam.

Een voorbeeld van het terugdringen van de uitstoot kan gebruik van restwarmte zijn. Bedrijven en woningen kunnen hiermee verwarmd worden.