Huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente slaan de handen nog meer ineen. Ze hebben afspraken gemaakt over welke bijdrage de verschillende partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente, dat is vastgelegd in de woonvisie Nissewaard Woont.

Maar liefst negen partijen – woningcorporaties De Leeuw van Putten, De Zes Kernen, Maasdelta en Woonbron, huurdersorganisaties LvP, De Zes Kernen, SHS en De Samenwerking, en de gemeente Nissewaard – hebben overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van (huur)woningen, over wonen met zorg en over leefbaarheid en veiligheid. Het was de eerste keer dat ook huurdersorganisaties deelnamen in het maken van de afspraken.

Een concreet voorbeeld is dat huurders wordt aangeboden hun huizen beter te isoleren, tijdig CV-ketels worden vervangen en dat er zonnepanelen komen. Omdat senioren langer thuis moeten blijven wonen, worden er in een drietal complexen maatregelen getroffen.

Op het gebied van leefbaarheid en veiligheid is afgesproken dat de huidige aanpak de komende jaren wordt voortgezet.