Er wordt sinds begin dit jaar fors minder grof vuil opgehaald door afvalverwerker Reinis. Oorzaak is het feit dat burgers hiervoor moeten betalen. Illegale bij plaatsingen komen bijna niet voor.

“Voor 1 januari haalden we drie keer per week op zo’n 85 adressen grofvuil op, nu is dat aantal gemiddeld 12. Dat is dus pakweg 15% van wat het eerst was”, zegt Gjalt Adema van Reinis.

het aantal mensen dat sindsdien de Stadswerf bezoekt om zelf het afval weg te brengen, is toegenomen. Adema kan niet zeggen of deze groei is toe te kennen aan het invoeren van het ophaaltarief. Ook de aantrekkende economie kan een oorzaak zijn. “De trend van het afgelopen jaar zet door. In 2015 telden we afgerond 140.000 bezoeken en in  2016 waren dat er al 150.000.”

Voorafgaand was er vrees dat burgers overal afval zouden gaan dumpen en illegaal gingen bijplaatsen. Dit is niet het geval, laat Adema weten. Hier heeft hij ‘een logische verklaring voor.’

“Waar er voorheen 85 adressen waren om bij te plaatsen, zijn er nu nog maar zo’n 12. Bovendien moet er worden betaald en lijkt de morele drempel om bij te plaatsen veel hoger.”

Er zijn nog maar heel weinig klachten binnengekomen bij Reinis. Vrijwel alle meldingen worden nu digitaal gedaan en afgerekend. Wel haakt zo’n 1 op de 4 af als blijkt dat er betaald moet worden. Volgens Adema kiest men er dan kennelijk voor om het afval toch zelf weg te brengen.