De Inspectie voor de Gezondheidszorg blijf voorlopig nog extra toezicht houden op zorginstellingen Careyn en Humanitas.

Dit blijkt uit een lijst die de inspectie heeft gepubliceerd. De komende tijd kunnen beide instellingen onaangekondigde bezoeken van de inspectie verwachten. Ook worden er diverse gesprekken gevoerd met het bestuur van Careyn. In juli werden zowel Careyn als Humanitas op een zwarte lijst geplaatst. “Op alle sturingsniveaus was er onvoldoende sturing op de kwaliteit van de zorg, onvoldoende controle op naleving van werkafspraken, procedures en protocollen”, schrijft de Inspectie voor de Gezondsheidszorg in een brief aan Humanitas.” De inspectie concludeerde bij meerdere van deze bezoeken dat de zorg bij de meeste thema’s niet of onvoldoende vold eed aan normen voor goede zorg”, kreeg Careyn te horen.

De inspectie stelt vast dat instellingen niet stil zitten en hard werken om de tekortkomingen aan te pakken en verbetering door te voeren. Hiernaast kunnen er grote verschillen zijn tussen de verschillende locaties.

De peildatum voor het onderzoek is 16 september. Het kan dus zijn dat er al verbeteringen zijn doorgevoerd. Deze worden later onderzocht.