Het nut van de Blankenburgtunnel is vele malen kleiner dan de overheid doet voorkomen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu baseert zich op scenario’s van 10 jaar geleden. Inmiddels zou de verwachte verkeersdrukte voor de tunnel die tussen Rozenburg en Maassluis moet komen veel minder zijn.

Dat is althans de voornaamste conclusie uit een doorrekening op basis van de nieuwste toekomstscenario’s van planbureaus PBL en CPB die Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en diverse bewonersorganisaties lieten uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft.

“De aanleg van de Blankenburgtunnel heeft daardoor veel minder positieve effecten op de filebestrijding dan het ministerie voorspelt op basis van de achterhaalde cijfers”, aldus de organisaties. “Ter illustratie: in 2030 rijdt er zonder Blankenburgtunnel al minder verkeer door de Beneluxtunnel dan volgens de oude cijfers mét Blankenburgtunnel.”

De cijfers van het ministerie dateren uit 2006 toen nog werd uitgegaan van een fikse groei van het wegverkeer.

In 2018 moet begonnen worden met de bouw en in 2022 moeten de eerste auto’s door de tunnel rijden. Er komen aan beide kanten drie rijstroken van de weg tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 bij Maassluis. (Animatie: Rijkswaterstaat)