De begroting van de gemeente Nissewaard blijft sluitend. Het college van B&W heeft de cijfers inmiddels voorgelegd aan de gemeenteraad.  Traditiegetrouw wordt de onroerend zaak belasting (OZB) in Nissewaard niet verhoogd, maar slechts aangepast aan de prijsstijging.

Waar de troonrede van vorige maand begon met “Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen”, zo geldt dat ook voor Nissewaard. . Na jaren van bezuinigingen is er weliswaar geen ruimte voor het vervullen van nieuwe wensen, maar nieuwe kortingen zijn ook niet nodig.

De ingrijpende wetswijzigingen op de terreinen jeugd, zorg, werk en inkomen (ook wel het  Sociaal Domein genoemd) en de zware taak die gemeenten daarbij hebben gekregen zijn verwerkt in deze begroting. Waar zelfredzaamheid en zorg uit de directe omgeving geen soelaas kunnen bieden, ondersteunt de gemeente. Ook op het gebied van de sociale werkvoorziening. Zo gaat in 2017 het Arbeidsontwikkelbedrijf ‘Voorne Putten Werkt’ van start. Zij gaat iedereen met een uitkering op Voorne-Putten zo snel mogelijk weer aan werk helpen. De nog steeds sterk schommelende geldstromen vanuit ‘Den Haag’ blijven extra inspanning vragen van de gemeente om de ondersteuning en zorg voor zij die dat nodig hebben te kunnen blijven bieden.

Nissewaard schoon, heel en veilig is en blijft een belangrijk thema. Waar in de vorige begroting al € 1 miljoen per jaar en eenmalig € 2,5 miljoen beschikbaar was gesteld voor beheer, zullen ook vanuit deze begroting weer de nodige gelden hiervoor vrijgespeeld worden waarmee de vervanging van bijvoorbeeld speeltuinen, bruggen, wegen maar ook bomen gerealiseerd kan worden.

Wonen aan het water is voor velen een ideaal. Met de ontwikkeling van het project De Haven wordt in dat licht een unieke woonlocatie gerealiseerd. Onlangs is begonnen met de eerste voorbereidingen voor de bouw, waarmee het formele ‘startschot’ is gegeven voor de feitelijke realisatie van dit bijzondere project.

De begroting 2017 wordt besproken in de commissievergaderingen begin november en in de gemeenteraad op 9 november.