De afvalstoffenheffing daalt volgend jaar licht. De gemeente denkt door het afval gescheiden in te zamelen geld te besparen.

Een overzicht van de heffingen:

-Gestapelde woningen (appartementen): € 253,79 (is nu € 256,86)

-Eengezinswoning: € 319,85 (is nu € 332,72)

Kanttekening is wel dat er betaald moet gaan worden voor het ophalen voor grof vuil. Voor de eerste kuub rekent afvalinzamelaar Reinis € 21,75, voor elke volgende kuub € 6,25. Deze week  valt er bij inwoners van Spijkenisse en Hekelingen een brochure op de mat met meer informatie over het nieuwe afvalstoffenbeleid van de gemeente.

Zo komen er containers voor PMD (plastic en metalen verpakkingen en kartonnen drankverpakkingen), OPK (oud papier en karton) en GFT (groente-, fruit- en tuinafval). De ‘grijze bak’ verdwijnt en wordt vervangen door een container op maximaal 200 meter loopafstand.