De gemeente heeft recent drie bijeenkomsten georganiseerd over het voorkomen van woninginbraken.

Vrijwilligers van Buurtpreventie, Gemeentelijk Opsporingsambtenaren en huismeesters van woningcorporaties kregen instructies en tips van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In totaal hebben bijna 60 mensen de bijeenkomsten bijgewoond. Zij kregen na afloop allemaal een certificaat. (Foto: gemeente Nissewaard)