Het Waterschap Hollandse Delta en de vier gemeentes op Voorne-Putten besparen tot eind 2020 4,6 miljoen euro.

Dit komt door een samenwerkingsverband dat zij eind vorig jaar ondertekenden. Door de klimaatverandering zijn flinke investeringen nodig om het afvalwatersysteem bruikbaar te houden. Samen met de aanpak van verouderde rioleringssystemen zorgt dit voor een explosieve groei van kosten. Door de samenwerkingsovereenkomst worden taken van de verschillende organisaties nog beter op elkaar afgestemd en maatregelen gezamenlijk opgepakt. Zo kan flink worden bespaard op de kosten in de vastgestelde plannen voor 2020.

De beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan de riolering met gemalen en het baggeren van watergangen zijn in een aantal gevallen al gezamenlijk uitgevoerd. In de komende periode zal dit verder worden ingevuld.